Disciplines

Een nieuw project begint altijd met een bezoek van ons aan uw bedrijf, of andersom. Samen bespreken wij wat u van ons verwacht. Op basis van dit gesprek werken wij een offerte voor u uit. Deze bevat óf een vaste projectprijs óf een prijs op basis van nacalculatie. In dat laatste geval overleggen wij iedere week een urenstaat.

Offerte akkoord?

Is de door Falcon Engineers uitgebrachte offerte akkoord? Dan gaan wij snel voor u aan de slag. Gaat het om een groot project dan zoeken wij, indien nodig, een samenwerking met de beste engineers met wie Falcon Engineers al jaren een goede relatie heeft. De regie blijft altijd bij Falcon Engineers.

Uw idee blijft van u!

Uiteraard is uw idee uw intellectueel eigendom. Wat ons betreft blijft dat zo. U betaalt ons voor het werk dat wij voor u doen en daarmee zijn alle berekeningen en tekeningen van u. Bovendien tekenen wij, mits noodzakelijk en gewenst, samen met u een contract waarin onze geheimhoudingsplicht is vastgelegd. Zodat uw idee altijd binnen onze muren blijft.