Team van Falcon Engineers

Het technische team van Falcon Engineers bestaat uit senior constructeurs, constructeurs en tekenaars.
Onze (senior)-constructeurs zijn ook bevoegd om te werken met allerlei rekenmodules.

Het technische team Falcon Engineers staat voor:

  • Concept engineering
  • Basic engineering
  • Het maken van sterkteberekeningen van constructies en machineonderdelen
  • Het maken van sterkte- en drukberekeningen van drukvaten en tanks volgens de daarvoor geldende normen
  • Detail-engineering
  • Animaties en simulaties
  • CE-markering
  • Projectbegeleiding